From Poland with Love.
Letters to Harald SzeemannProjekt książki Andy Rottenberg From Poland with Love. Letters to Harald Szeemann, którą autorka napisala w ciągu dwunastu miesięcy, od maja 2017 r. do maja 2018 r. Polska kuratorka i krytyk opracowała serię fikcyjnych listów do legendarnego kuratora i pisarza Haralda Szeemanna (1933–2005). Zastanawia się w nich nad sztuką i naturą zawodu kuratora na przestrzeni całej historii sztuki. Kwestionując pozycję artystek w Europie Wschodniej i Zachodniej, Rottenberg zachęca do ich nowych indywidualnych interpretacji. Jej listy wykazują charakterystyczną retorykę, która rodzi pytania i kwestionuje osądy, aby połączyć indywidualne opinie i obiektywną wiedzę w osobistą historię. Ksiażka została wydana przez Muzeum Susch i szwajcarskie wydawnictwo Scheidegger & Spiess.

Zastosowano twardą oprawę i oklejkę z ryflowanego papieru. Okładka po otwarciu uwidacznia szwajcarską flagę.
Elementy projektu:
projekt graficzny, skład, korekta techniczna, DTP, print managing

Rok:
2019