Miejski Ośrodek Sztuki
w Gorzowie WielkopolskimProjekt znaku i identyfikacji Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim (MOS) – instytucji otwartej na otoczenie, która działa lokalnie oraz współpracuje z artystami, instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy. Sztuka pokazywana w MOS jest istotnym czynnikiem rozwoju miasta oraz narzędziem komunikacji z otoczeniem – mówi o sprawach lokalnych i globalnych, aktualnych i minionych, ważnych i pomijanych. W swoich działaniach kierujący instytucją i artyści przekraczają bariery tradycyjnie rozumianej sztuki – sięgają po nowe środki wyrazu i wychodzą naprzeciw odbiorcom, zachęcając do dialogu z miastem, przestrzenią publiczną czy przeszłością.

Otwarty i zmienny logotyp z powieloną literą "O" wyraża oddziaływanie na szerokie kręgi odbiorców i poszerzone pole sztuki, przekraczanie granic i barier codzienności.
Elementy projektu:
projekt znaku i identyfikacji, opracowanie księgi znaku, druków ulotnych, materiałów promocyjnych, neonu

Rok:
2018